UA-89449291-1

Architektura Ekologiczna

Dzięki doświadczeniu jakie mamy w projektowaniu domów pasywnych, współpracy z projektantami zajmującymi się instalacjami wykorzystującymi odnawialne źródła energii oraz współpracy z firmami wykonującymi instalacje domu inteligentnego możemy Państwu zaproponować kompleksowy projekt spełniający najwyższe standardy stawiane architekturze nazywanej ekologiczną.

Mówiąc o budownictwie ekologicznym najczęściej mamy na myśli budynek, którego jedną z najważniejszych cech jest zmniejszone zapotrzebowanie na energię pochodzącą z konwencjonalnych źródeł. Z punktu widzenia Inwestora ma to szczególne znaczenie ze względu na koszty użytkowe. W sensie globalnym rozwiązania wprowadzane w budynku energooszczędnym pozwalają przyczynić się do ochrony środowiska, ze względu na zmniejszeniu ilości zanieczyszczeń jakie emitowane są do atmosfery.

Nasze działania w kontekście budownictwa energooszczędnego są dwutorowe:

 • Projektujemy domy w których minimalizowane są straty energetyczne.
 • Projektujemy systemy pozwalające na pozyskanie energii z tanich źródeł i z energii odnawialnej.

Dodatkowo jako system wspomagający i koordynujący te dwa rodzaje działań proponujemy projekty budynków wyposażonych w instalacje domu inteligentnego wykorzystywane do zarządzania elementami mającymi znaczenie w gospodarowaniu energią np. automatyczne sterowanie przesłanianiem okien.

Budownictwo Pasywne

Budynki pasywne to takie, które dzięki pasywnemu wykorzystaniu energii same się ogrzewają i chłodzą, stąd nazwa „pasywne”. Są one najnowszą generacją budynków energooszczędnych.

Minimalizowanie strat energetycznych można osiągnąć dzięki nadaniu budynkowi kilku cech:

 • zwartej bryły
 • usytuowanie budynku ze szczególnym uwzględnieniem kierunków świata
 • usytuowanie większych przeszkleń po stronie południowej pozwalające wykorzystywać je jako dodatkowe źródło zysków energetycznych
 • zmniejszenie ilości otworów mogących być źródłem strat termicznych na elewacji północnej,
 • wykorzystanie instalacji pozwalających na odzyskiwanie ciepła z wentylacji, czyli tzw. rekuperacji.

C_1

Instalacje ekologiczne

Projektowane przez nas instalacje wykorzystujące odnawialne źródła energii:

 • pompy ciepła (system wspomagający ogrzewanie lub będący jego wyłącznym źródłem)
 • kolektory słoneczne
 • przydomowe oczyszczalnie ścieków (systemy pozwalająca na oszczędności wynikające ze zminimalizowania kosztów związanych z opłatami za wywóz i oczyszczanie ścieków, są bezpieczne dla środowiska, a zanieczyszczenia znajdujące się w ściekach poddawane są naturalnym procesom biologicznym trafiając z powrotem do sieci naturalnego obiegu wody bez strat dla środowiska naturalnego).
 • systemy recyklingu wody pozwalające na ponowne wykorzystanie wody używanej w gospodarstwie domowym np. do spłukiwania toalety i podlewania ogródka.

Schemat działania kolektorów słonecznych
C_2

Konstrukcje szkieletowe drewniane

Budynki wykonane w tej technologii są wykonane z materiału naturalnego, całkowicie odnawialnego ekologicznie, są trwałe i komfortowe w użytkowaniu. Tradycyjne budownictwo z drewna łączy się nowoczesnymi technologiami umożliwiającymi wykorzystanie jego potencjału.

Tego typu konstrukcje mają zastosowanie dla budynków mieszkalnych, wielofunkcyjnych, hoteli, pensjonatów, ogrodów zimowych. Odpowiednio zaprojektowane będą optymalnie wykorzystywać naturalne materiały, tworzyć komfortowe wnętrza, mogą być również barierą dla hałasu czy szkodliwego promieniowania. Budownictwo drewniane jest ekonomiczne cenowo i oszczędne pod względem zużycia energii.

Termomodernizacja 1

Termomodernizacja, polega na wprowadzeniu takich zmian w konstrukcji i instalacjach budynku, które spowodują zmniejszenie zużycia i ograniczenie strat energii cieplnej.
Zmniejszenie zużycia energii cieplnej i jej strat jest możliwe poprzez :

 • ocieplenie ścian, dachów, stropodachów, stropów nad nie ogrzewanymi piwnicami i podłóg na gruncie
 • wymiana lub remont okien i drzwi zewnętrznych
 • modernizacja lub wymiana źródła ciepła (lokalnej kotłowni lub węzła ciepłowniczego) oraz zainstalowanie automatyki sterującej
 • modernizacja lub wymiana instalacji grzewczej w budynku;
 • modernizacja lub wymiana systemu zaopatrzenia w ciepłą wodę użytkową i zainstalowanie urządzeń zmniejszających zużycie wody;
 • usprawnienie systemu wentylacji;
 • ewentualnie wprowadzenie urządzeń wykorzystujących energię ze źródeł odnawialnych np. kolektorów słonecznych, pomp ciepła, kotłów na biomasę itp.

tapem poprzedzającym wybór sposobu efektywnej w danym przypadku termomodernizacji jest audyt energetyczny budynku, który będzie podstawą do przygotowania projektu budowlanego.

Strata ciepła z budynku przez poszczególne elementy:

 • wentylacja: 30-40%
 • ściany: 20-30%
 • dach: 10-25%
 • piwnice: 3-6%

W większości przypadków termomodernizacja jest współprojektowana z generalnym remontem budynku ze względów praktycznych i ekonomicznych.

Zielone Ściany

Jedną z potrzeb człowieka jest kontakt z naturą , co wpływa korzystnie na psychikę i zwiększa efektywność odpoczynku. W odpowiedzi na ograniczone możliwości głównie w środowisku miejskim kreowania przestrzeni zielonych, powstały technologie umożliwiające budowanie nie tylko zielonych dachów ale i zielonych ścian. Są one możliwe do wykonania we wszystkich warunkach klimatycznych i spełniają swoją funkcję cały rok. W aspekcie ekologii dodatkowa powierzchnia biologicznie czynna może mieć w szerszym zakresie wpływ na mikroklimat miasta – wilgotność powietrza czy temperaturę poprzez np. pochłanianie przez roślinność promieni słonecznych bez emitowania ciepła .
Rozwiązania systemowe różnią się konstrukcją, różnym sposobem połączenia z konstrukcją czy płaszczyzną elewacji, na której są montowane. Dostępne są także rozwiązania pozwalające na zastosowanie żywych zielonych ścian we wnętrzach. Dobór rozwiązań technologicznych następuje po analizie warunków projektowanego obiektu, tak aby zastosowane rozwiązania były efektowne wizualnie i efektywne w późniejszym utrzymaniu.