UA-89449291-1

Wycena Projektu Architektury Wnętrz

KONCEPCYJNY  PROJEKT WNĘTRZ                                                                                                         

 1. Inwentaryzacja pomieszczeń.
 2. Projekt 2 koncepcji rzutu funkcjonalnego – Rzut pomieszczeń z różnymi wariantami aranżacji, zmiany układu ścian działowych, zmiany w układzie urządzeń sanitarnych w ramach istniejących instalacji.
 3. Ostateczna koncepcja rzutu funkcjonalnego po konsultacji z Inwestorem.
 4. Koncepcyjne wizualizacje wnętrz z aranżacją, propozycjami kolorystyki i materiałów wykonane na podstawie zatwierdzonego przez Inwestora rzutu.
 5. Wykonanie wersji ostatecznej koncepcji po uwzględnieniu uwag Inwestora, jest ona przedstawiona w formie wizualizacji , plansz przedstawiających  zestawienia użytych materiałów i elementów wnętrza.

WYKONAWCZY  PROJEKT WNĘTRZ                                                                                                     

 1. Inwentaryzacja pomieszczeń.
 2. Projekt 2 koncepcji rzutu funkcjonalnego – Rzut pomieszczeń z różnymi wariantami aranżacji, zmiany układu ścian działowych, zmiany w układzie urządzeń sanitarnych w ramach istniejących instalacji.
 3. Ostateczna koncepcja rzutu funkcjonalnego po konsultacji z Inwestorem.
 4. Koncepcyjne wizualizacje wnętrz z aranżacją, propozycjami kolorystyki i materiałów wykonane na podstawie zatwierdzonego przez Inwestora rzutu.
 5. Wykonanie wersji ostatecznej koncepcji po uwzględnieniu uwag Inwestora, jest ona przedstawiona w formie wizualizacji , plansz przedstawiających użyte materiały i elementy wnętrza.
 6. Konsultacje z Inwestorem odnośnie wyboru konkretnych elementów wykończenia i wyposażenia.
 7. Rysunki budowlane umożliwiające zrealizowanie koncepcji wnętrza zatwierdzonej ostatecznie przez Inwestora : rysunki rzutów: sufitu, posadzki, mebli, rozwinięcia ścian z opisem materiałów, rysunki wszystkich elementów   wykonywanych na zamówienie, detali, rysunki niezbędnych przekrojów, schematy: oświetlenia, elektryczne, wodno – kanalizacyjne  lub inne wynikające z projektowanych rozwiązań
 8. Zestawienia elementów wykończenia i wyposażenia wnętrza koniecznych do realizacji inwestycji z podaniem miejsca zakupu oraz orientacyjne zestawienie cen.

 

Koncepcja wstępna wykonana jest na podstawie spotkania, na którym Inwestor przedstawia swoje założenia, oczekiwania i uwagi odnośnie wnętrza. Koncepcja ostateczna powstaje po zatwierdzeniu przez Inwestora szczegółowych rozwiązań przedstawionych na wizualizacjach powstałych po dodatkowych, maksymalnie trzykrotnych konsultacjach koncepcji wstępnej.

Konsultacje z Inwestorem odnośnie wyboru konkretnych elementów wykończenia i wyposażenia mogą odbywać się w miejscu zakupu danych towarów.  Rysunki budowlane przekazywane są w formie wydruku i cyfrowej, wykonane w odpowiedniej skali do przekazania dla podwykonawców Inwestora.

 

WYKONAWCZY  PROJEKT WNĘTRZ  Z NADZOREM AUTORSKIM                                                   

ZAWIERA KOMPLETNY PROJEKT WYKONAWCZY ROZSZERZONY O NASTĘPUJĄCE ELEMENTY:

 • nadzór autorski oznacza możliwość konsultacji podwykonawców projektu z autorem podczas jego realizacji
 • koordynacja wykonywanych robót budowlanych pod kątem zgodności ich realizacji z dokumentacją projektową i uzgadnianiu możliwości wprowadzania ewentualnych alternatywnych rozwiązań

Zakończenie nadzoru następuje po akceptacji i podpisaniu protokołu zdawczo – odbiorczego przez Architekta i Inwestora.

USŁUGI  DODATKOWE                                                                                                                              

 • PROJEKTY POJEDYŃCZYCH POMIESZCZEŃ NP. KUCHNI, ŁAZIENKI wyceniane są indywidualnie w zależności od powierzchni i stopnia skomplikowania
 • PROJEKTY WYKONAWCZE I WIZUALIZACJE TYLKO MEBLI wyceniane są indywidualnie
 • ODBIORY MIESZKAŃ, LOKALI UŻYTKOWYCH wyceniane są indywidualnie
 • KONSULTACJA ARCHITEKTONICZNA

/Niezależne konsultacje projektowe w biurze lub na miejscu inwestycji, opłata nie naliczana w przypadku zawarcia umowy na usługi projektowe/
Aby otrzymać od nas ofertę na wykonanie Projektu, prosimy o przesłanie zapytania zawierającego opis planowanych prac poprzez:
e-mail: info@am-projekt.com   –   telefonicznie: 12 3071095   –   797190777

Prosimy o podanie podstawowych informacji :

rodzaj inwestycji, powierzchnia w m2, lokalizacja, telefon lub e-mail kontaktowy.